اتصالات راپیــد

کدام اتصال را کجا استفاده کنیم؟

کوپلینگ استیل پاگ RAPID

این اتصالات مخصوصاً برای تاسیسات در نزدیکی آب دریا که رطوبت در آنجا زیاد است و لوله های فاضلاب در تماس مستقیم لوله های فاضلاب زیرزمینی قراردارند پیشنهاد میشود.توجه شود برای اتصال لوله های چدنی پاگ حتما باید از اتصالات و کوپلینگ های پاگ استفاده شود.

کوپلینگ پاگ RECORD PRESSUR

کوپلینگ های RAPID پاگ دارای مقاومت در برابر فشار تا 0.5 بار هستند. ( در سایز های DN250 و DN300 این مقاومت 0.3 بار است.) بار محوری بیشتر را میتوان با استفاده از کوپلینگ های محافظ RECORD PRESSUR و یا COMBI PRESSUR پاگ تحمل کرد. بنا بر این در سایزهای DN50 تا DN100 میتوان مقاومت در برابر فشار را تا 10 بار افزایش داد.

تحت چه شرایطی باید از کوپلینگ RECORD PRESSUR پاگ استفاده کرد؟

در نقاطی که خطوط لوله آب باران بارهای زیادی ایجاد می کنند، میتوان از این کوپلینگ ها استفاده کرد. این کوپلینگ ها قطعاً باید در خطوطی که از چندین طبقه عبور می کنند بدون اینکه انشعاب شاخه ای داشته باشند استفاده گردند (رایزرهاب آب باران). همچنین در خطوط فاضلابی که بواسطه ی پمپاژ فشار در آنها بالاست نیز میتوان از این نوع کوپلینگ ها استفاده کرد. در لوله های فاضلاب تا DN150 و فشار 0.5 بار نیاز به اتخاذ تدبیر خاصی نیست. کوپلینگ های RECORD PRESSUR می بایستی در زانو های DN200 در داخل ساختمانهای بلند مرتبه بکار گرفته شوند. در خطوط لوله فاضلاب نصب شده که در زیر لول سطح آب های زیرزمینی قرار دارند بایستی از کوپلینگ های RECORD PRESSUR استفاده شود.

در صورتیکه انتظار وجود فشار بیش از 0.5 بار در خط فاضلاب وجود داشته باشد کافیست در زانوها و نقاط زاویه دار از اتصالات تقویت کننده ی خط لوله در مقابل فشار استفاده شود. توجه شود که فقط در فشارهای بالاتر از 0.5 بار بایستی از این اتصالات استفاده کرد.

کوپلینگ پاگ COMBI PRESSUR 

اتصالات ایمنی فشار محوری بخصوص در خطوط فاضلاب و آب باران مورد استفاده قرار می گیرند.

کوپلینگ پاگ UNIVERSAL PRESSUR


از این اتصالات می توان به همراه اتصالات RAPID استفاده کرد.